Staffיערה בן-חיים מזרחי

יערה בן-חיים מזרחי

Department:
ליד גולבל, צוות, אימון צוות

יערה היא מנחת קבוצות ומאמנת מנהיגות בעלת ניסיון רב באימון, בהדרכה ובפיתוח כישורי הובלה. יערה עבדה רבות עם מנכ"לים, נשיאים, פוליטיקאים, עסקים וארגונים בישראל וברחבי העולם. יערה הינה מאמנית קו-אקטיבית מוסמכת ומנחה ב-CTI, בית הספר לאימון הגדול בעולם.

יערה חברה בלשכת המאמנים הישראלית. יכולתה לאמן וליישם כלים מעולם המנהיגות הופכים אותה לסוכן שינוי מוצלח עבור עסקים וארגונים רבים. יערה מובילה את תכנית ההסמכה ללשכת המאמנים בישראל מטעם ליד.

ליערה תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה, כמו גם תעודה בעיתונאות ובתקשורת ממכללת כותרת.