מרק פיטסי

מרק פיטסי

מנהל שיווק בכיר, החוף המערבי, HSBC US

"בהתבסס על ניסיוני בתהליכי בניית אמון בין שותפים, סדנת שיתוף הפעולה הזו קיצרה את התהליך ב-2-3 שנים….ההכנסות לאחר הסדנה היו מעל לממוצעים החודשיים שנרשמו לפני ההדרכה…נתי היא מאסטרית בהחלפת התפיסה של "הם ואנחנו" ביצירת "אנחנו"…" בלבד הכולל את כולם.